TQBF typografie

Mooie typografie is vaak een zwaar verwaarloosd element binnen de grafische industrie. Deze trend deed z’n intrede bij de overgang van het traditionele hand loodzetsel naar het machinale loodzetsel, waarbij de voorkeur uitging naar een snelle typiste in plaats van een goede typograaf. Deze trend duurt voort tot op de dag van vandaag. Waarbij er vanuit wordt gegaan dat de huidige software prima in staat is een mooi stukje zetwerk te genereren. Echter het tegendeel is waar. Vaak is het noodzakelijk om een goede typograaf in te schakelen om bijvoorbeeld kopteksten optisch gelijk te stellen voor een mooi regelmatig letterbeeld. Ook voor de keuze van een goed letterype voor jouw communicatie middelen is een goede typograaf onmisbaar. The Quick Brown Fox beschikt over een gepassioneerd typograaf. Klik hier voor typografie voorbeelden.