concept

Heel goed luisteren en dan een passend concept bedenken. The Quick Brown Fox doet het.